Opublikowano: 3 kwietnia 2016 przez Henryk Rydz

Kredytowa pętla – nieterminowe płatności

Witam.

Pracuję w branży finansowej ponad 28 lat. Pracowałem w Narodowym Banku Polskim, ING Banku, Alior Banku – przez 26 lat na stanowiskach menedżerskich . Aktualnie jestem doradcą finansowym w Open Finance S.A.W moim pierwszym wpisie chciałbym zwrócić uwagę na znane zjawisko zwane potocznie „przekredytowaniem”. Zjawisko to odnosi się przede wszystkim do osób prywatnych, chociaż z mojego doświadczenia wynika, iż przedsiębiorstwom nie jest obcy taki stan rzeczy – szczególnie przy nietrafionych biznesplanach, będących kluczowym elementem bankowej pozytywnej decyzji kredytowej. Odnosząc się jednakże do osób prywatnych (nie lubię nazwy „osoby fizyczne”), zwracam uwagę na częste zachowanie kredytobiorców bankowych, związane z opóźnienieniami w spłacie rat kredytów. Istotne jest aby w żadnym wypadku nie dopuszczać do jakiejkolwiek zwłoki w regulowaniu zobowiązań kredytowych. Jeżeli kredytobiorca przewiduje wystąpienie takiej zwłoki w kolejnym miesiącu – jest to ostatni moment na rozpoczęcie procesu konsolidacji (restrukturyzacji) zobowiązań. Należy wówczas rozpocząć poszukiwania banku (lub dogadać się ze swoim bankiem), który jest w stanie zaproponować produkt kredytowy obniżający sumę rat (ratę zobowiązań) tak aby ciągle była możliwość ich terminowej obsługi. Dopuszczenie do sytuacji,  w której (nawet najmniejsze) opóźnienie w spłacie rat kredytów zostanie odnotowane w bazie BIK (Biuro Informacji Kredytowej) może doprowadzić klienta banku do poważnych problemów finansowych, z windykacją komorniczą włącznie, gdyż banki bardzo restrykcyjnie traktują klientów, którzy spóźnią się z płatnościami rat, odmawiając kredytowania już na początkowym etapie analizy wniosku kredytowego. Reasumując, w przypadku przewidywalnych problemów z terminową obsługą kredytów, zdecydowanie warto porozumieć się z bankiem kredytującym lub znaleźć bank, który przejmie zadłużenie niż dopuścić do odnotowania faktu opóźnień spłat kredytów w bazie BIK.

 

Comments are closed.